zavřít formulář
Show login form

DIGITÁLNÍ MĚNA BUDOUCNOSTI

S hrdostí vám představujeme nejrychlejší, nejjednodušší, nejbezpečnější kryptoměnu přizpůsobenou k provádění nesčetného množství platebních transakcí v síti. Každým dnem získávají platby pomocí digitálních měn na popularitě. Staňte se součástí LIBRE.

DIGITÁLNÍ MĚNA BUDOUCNOSTI
VIZE
VIZE

Zlepšení provádění platebních transakcí na světě. Není pro nás důležité, zda chcete zaplatit za každodenní oběd nebo provádíte obrovské mezinárodní platby.

VÝZVA
VÝZVA

Platby nedrží krok se světovým vývojem. Současně používané platební sítě nejsou dostatečně efektivní, což má za následek vysoké poplatky, dlouhou dobu a nízký index akceptace platebních transakcí.

ŘEŠENÍ
ŘEŠENÍ

Vytvoření od základu digitální měny a systému, které jdou vstříc problémům současných platebních systémů. LibreCoin v sobě spojuje znalosti ze světa bankovnictví a financí společně s technologií blockchain.

ČASOVÁ OSA

S velkou pýchou uvádíme, jak bude vypadat druhá etapa prací nad rozvojem sítě libre.

Rozhodnutí o zahájení II. ETAPY – předprodeje / soukromého prodeje je výsledkem obrovského postupu prací, který byl vynaložený na cestě k rozvoji sítě LIBRE.

Soukromý prodej – ukončený (2,5 min. LBC)
Datum zahájení: 1. 10. 2017.
Datum ukončení: po prodeji 2 500 000 tokenů LIBRECOINů.

Výchozí cena: 6.70 Kč – 1 LBC

Veřejný prodej – fáze 1 (3 mil. LBC)

Datum zahájení: po ukončení soukromého prodeje.
Datum ukončení: po prodeji celkem 5 500 000 tokenů LIBRECOIN

Výchozí cena: 9.90 Kč – 1 LBC

Veřejný prodej – fáze 2 (6 mil. LBC)

Datum zahájení: po ukončení 1. fáze veřejného prodeje.
Datum ukončení: po prodeji celkem 11 500 000 tokenů LIBRECOIN

Výchozí cena: 15.70 Kč  – 1 LBC

Veřejný prodej – fáze 3 (8,5 mil. LBC)

Datum zahájení: po ukončení 2. fáze veřejného prodeje.
Datum ukončení: po prodeji celkem 20 000 000 tokenů LIBRECOIN

Výchozí cena: 19.50 Kč – 1 LBC

Krokem, který ukončí II. ETAPU – bude plánované na přelom listopadu a prosince kótování LIBRECOIN na burze kryptoměn.

PROČ VZNIKL LIBRECOIN?

Co vidíte, když si představíte jak bude vypadat svět za 20 let? Ulice plné samořídících se automobilů, bezdrátově napájená elektrická zařízení, a možná okamžité platby, které negenerují žádné dodatečné náklady? Nejlepším způsobem předvídání budoucnosti je její vytvoření.

Množství platebních transakcí, které jsou každoročně prováděný je obrovské. Stačí si představit, že skoro 30 % bankovních příjmů, jejichž hodnota v roce 2025 je odhadována na cca 1,4 triliónu dolarů bude pocházet z této oblasti. Současná řešení generují velké nevýhody pro osoby, které je používají. Vezměme v úvahu náklady a čas, kterého je zapotřebí, aby byl proveden převod peněžních prostředků osobě/firmě, která se nachází na jiném kontinentu, a která používá jinou měnu než naší. Přidejme k tomu poměrnou snadnost falšování platebního prostředku, kterým jsou bankovky nebo plné sledování našich operací bankovními systémy, a uvědomíme si, jak mnoho chyb obsahuje současně přijatý a považovaný za správný bankovní systém.

Při rozhlédnutí se okolo, jsme svědky a účastníky mnoha probíhajících změn. Tak jako Uber v transportu, Airbnb v odvětví ubytování nebo Spofity v hudebním průmyslu, tak MY společně s LIBRECOIN provádíme transformací v platební oblasti. Většina projektů založených na blockchain nebyla navržená s myšlenkou na usnadnění provádění malých plateb. Mnoho z nich je velmi slibných, jsou schopny změnit prostředí, pro které byly vytvořeny, ale ve větším měřítku nesplňují každodenní očekávání spotřebitelů jako platební prostředky. Proč? Protože nebyly vytvořeny s ohledem na tuto skutečnost!

Z toho důvodu jsme vytvořili tým, který je sestavený ze skupiny vybraných odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti v platební oblasti, bankovnictví a technologii blockchain. Naším úkolem bylo vybudování první digitální měny, jejíž základem, a zároveň nadřazeným úkolem bude usnadnění provádění platebních transakcí pro všechny obyvatelé světa.

Do doby vzniku librecoin neexistovala výhodná kryptoměna k provádění platebních transakcí v sítí. Jsme doplňujícím článkem této skládačky. LIBRECOIN reprezentuje následující generaci digitálních měn, pomocí které jsou platby: jednoduché, přehledné, důvěryhodné, škálovatelné a neobvykle levné. Měníme paradigma takovým způsobem, že technologie blockchain se stává budoucnosti online plateb. Náš projekt je založený na vizi a chuti vytvořit extrémně plynulý systém, umožňující přenos prostředků, který nebude generovat dodatečné náklady pro jeho uživatele. Zavádíme současné standardy oblastí platebních služeb do zcela nových obzorů.

Librecoin otevírá cestu do skutečně volného obchodu. Věříme, že jsme další etapou na cestě evoluce plateb, které probíhaly v průběhu posledních několika let.

JAK TO FUNGUJE?

Čím je?
Čím je?

Librecoin je od základu zakódovaná kryptoměna v technologii blockchain, jejíž konstrukce je podřazená vytvoření nejefektivnější transakční sítě na světě. Zavedením prvku „důvěry“ do všech interakcí mezi uživateli, chceme zajistit maximální bezpečnost transakcí uzavíraných mezi účastníky.

Jak se připojit?
Jak se připojit?

Zúčastnění se prodeje tokenů Librecoin je neobvykle jednoduché. Stačí, že se k nám přihlásíte skrze kontaktní formulář. V odpovědi vás bude kontaktovat náš zástupce, který vám všechno vysvětlí. Všechny tokeny Librecoin budou viditelné na individuálním účtu, které po ukončení prací, bude administračním panelem sloužícím k provádění transakcí.

Co je to protokol?
Co je to protokol?

Jedním ze základu vzniku Librecoin bylo řešení problému omezené důvěry mezi spotřebitelem a prodávajícím. Z tohoto hlediska protokol provádí zhodnocení důvěryhodností obou stran, na základě historie jejich chování uvnitř sítě. Prodejci s neposkvrněnou historií transakcí budou oproštění od manipulačních poplatků, zatímco uživatelé, jejich historie vzbuzuje výhrady, ponesou vyšší poplatky.

Jaký je cíl prodeje?
Jaký je cíl prodeje?

Prodej Librecoin je formou financování projektu, který má finálně za cíl rozvoj plné decentralizované platební sítě, která umožňuje okamžité transakce mezi jejími uživateli.

FINANCOVÁNÍ

Vedený námi prodej tokenů je formou financování projektu přes tzv. crowdfunding, ze kterého příjem bude využitý na:

VÝZKUM A ROZVOJ (50 %)

Největší důraz klademe na rozvoj sítě, protokolu, který ji zpravuje, a také spotřebitelských aplikací nebo nástrojů sloužících k integraci uživatelů.

REZERVY (10 %)

Část příjmu bude zachována formou rezervních fondů, které budou využity v závislosti na potřebách (právní aspekty, dodržování předpisů nebo výzkum a rozvoj).

ZÍSKÁVÁNÍ UŽIVATELŮ (18 %)

Největší důraz klademe na rozvoj sítě, protokolu, který ji zpravuje, a také spotřebitelských aplikací nebo nástrojů sloužících k integraci uživatelů.

PRÁVNÍ OTÁZKY A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ (6 %)

Získání globální databáze licencí nezbytných k provádění nabízených služeb v budoucnu např. tvoření portfólii, měnové výměny nebo provádění plateb.

SLUŽBY V OBLASTI AUTORIZACE PLATEB (12 %)

Všeho druhu poskytování služeb v oblasti autorizace plateb a rozvoje jejich zabezpečení.

OPERAČNÍ NÁKLADY (4 %)

Jejíž součástí jsou různorodé operační výdaje, které ponese tým Libre vyplývající ze zahájeného projektu.

NÁŠ TÝM

Poznejte náš tým, který pracuje 24 hodin denně, aby se síť LIBRE stala největším, nejbezpečnějším, nejrychlejším nástrojem k provádění plateb na světě.

DAVID MCTRAVIS

DAVID MCTRAVIS

odborník ve věcech financí

Člen mezinárodní instituce Blockchain Research Institute a spoluzakladatel klubu Future Investment. V Librecoin plní funkci předsedy a odborníka ve věcech financí.

ALAN BOWMAN

ALAN BOWMAN

odborník ve věcech finančního poradenství

Absolvent Stanford University a konzultant s 15letými zkušenostmi, který radil lidem na celém světě. Rozený mluvčí, který dokáže navázat kontakt s každým.

BRIAN JOHNSON

BRIAN JOHNSON

odborník ve věcech měnových transakčních platforem

Jeden z pionýrů mezi znalci měnových transakčních platforem. Expert v oblasti investicí do měn a virtuálních investičních platforem.

ANNA BUKOWSKA

ANNA BUKOWSKA

odborník ve věcech content marketingu a SEO

Profesionálka s 9letou zkušeností v SEO a 14letou v copywritingu. Specializuje se na SEO optimalizace a link building.

ANDY MCDONALD

ANDY MCDONALD

odborník ve věcech technologie blockchain

Odborník světové třídy ve věcech digitální bezpečnosti. Projektovaná nim technologie blockchain je využívaná mezinárodními korporacemi.

GARETT FOX

GARETT FOX

odborník ve věcech technologie blockchain

Absolvent University Yale, který získal právní praxi spolupráci s největšími právními kancelářemi. Specializuje se na daňové poradenství, které zná od základu.

ANTHONY ADAMS

ANTHONY ADAMS

odborník ve věcech kybernetické bezpečnosti

Programátor, webdeveloper, projektant technologie blockchain. Zakladatel firmy „Ant-Hakers“. Člověk instituce odpovědný za kybernetickou bezpečnost v největších korporacích.

BERNARD MCCARS

BERNARD MCCARS

web developer

Absolvent University of Cambridge a Columbia University. Programátor s 15letými zkušenostmi, který tvoří stránky na objednávku největších mezinárodních firem.

FAQ

Neexistuje možnost „těžení“ původní digitální měny LIBRE. Vyplývá to ze specifického kódu, jehož účelem je minimalizace nákladů transakcí mezi uživateli sítě LIBRE a používajícími její původní digitální měnu - Librecoin.

Protokol obsažený v librecoin je nejdůležitější technologií, která nabízí decentralizovaný systém mediace, založený na nezávislých uživatelích sítě - mediátorech. Jejich úkolem je dovést spory k vyřešení, za což obdrží zaplaceno v původní digitální měně.

První práce nad vytvořením kryptoměny navržené s myšlenkou na provedení nesčetného množství transakcí proběhly v dubnu 2015. V tamtom období jsme předpokládali zprovoznění naší sítě v průběhu 10 let. Nyní už víme, že to proběhne rozhodně rychleji s ohledem na neskutečnou popularizaci technologie blockchain, jak rovněž zájem o náš projekt. Současně předpokládáme zkrácení potřebného času o 30 %. Ale s vaší účasti to může proběhnou ještě dříve!

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud máte zájem o připojení se k našemu projektu nebo se prostě chcete dozvědět více – napište nám! V průběhu 24 hodin vás bude kontaktovat náš odborník, který zodpoví všechny otázky. Srdečně vás zveme.

The price of cryptocurrencies are very highly volatile. It is common for prices to increase or decrease by over 100% in a single day. Although this could mean potential huge profits, this also could mean potential huge losses. DO NOT INVEST ALL YOUR MONEY IN CRYPTOCURRENCIES. Only invest money which you are willing to lose. Cryptocurrency trading may not be suitable for all users of this website. Anyone looking to invest in cryptocurrencies should consult a fully qualified independent professional financial adviser.